2017.05.06.

A fesztivál és kísérőprogramjai rendszeresen kitekintést adnak a zeneoktatás nemzetközi helyzetére, az idei éveben a mozgás és a zenetanítás kapcsolatát járjuk körbe meghívott gyakorlati szakemberek segítségével.

NYÍLT SZAKMAI WORKSHOP PROGRAM

2017. június 25-én, vasárnap
Közösségek Háza (Komló, 48-as tér 1., eső esetén Színház)

9:00
Fleck Erika - Reikort Ildikó: Színek - formák - hangok – mozdulatok

In memoriam Kodály Zoltán – Kokas Klára – Dienes Zoltán Pál
·  Fleck Erika: Színek, formák, hangok, mozdulatok
·  Reikort Ildikó: Zene, test, lélek
Az előadás rövid betekintést ad Kokas Klára kodályi útraindításáról. Bemutatjuk Kokas zenei nevelés-filozófiájának forrását, amit 3-6 évesekre dolgozott ki szüleiktől elhagyott, állami intézményben nevelt gyerekekre. Dióhéjban összefoglaljuk az e tapasztalatokból kibontott és egy emberöltőn át alkalmazható zenei nevelés koncepcióját a magzati kortól a felnőtt korig. Az előadás gazdag zenei-, képi- és videó illusztrációkkal ad betekintést a zeneiskolában- és a csupán heti 1 énekórás rendszerben nevelődő kamasz fiataloknál alkalmazott kreatív művészeti nevelésbe. Az előadás különlegessége lesz egy mini-betekintés a terápiás hatásokba, illetve azokba a matematikai vonatkozásokba, melyek Prof. Dr. Dienes Zoltán Pál önálló felfedezést segítő matematika tanítási módszereivel mutatnak rokonságot. Fleck Erika, ez utóbbi program kidolgozója - Kokas közvetlen munkatársa és a Kokas-továbbképzések társalkotója - fontosnak tartotta, hogy a kokasi elképzelések autentikus továbbfejlesztőjével, Reikort Ildikóval együtt tartsák előadásukat. Kollégája szakavatott művészetterapeuta, művésztanár, akit Kokas Klára önmaga utódjának, munkásságának ihletett továbbfejlesztőjének tekintett.

10:30
Fenyves Márk - Pálosi István: Art of Movement (Mozdulatművészet)

Tevékenységükkel a lassan 100 éves magyar tradíciók, az 1948 után elnémított magyar modern táncművészet (mozdulatművészet), hiteles képviselői. Munkájuk hátterében komoly elméleti és kutatói munka áll, Dienes Valéria hagyatékának, mozdulattudományi (Orkesztika - mozdulatrendszer) és művészeti munkásságának gondozói. Vállalt feladatuk része a mozdulatművészet új generációjának nevelése, és közönségének megkeresése. Fő céljuk a tradicionális modern tánc (a magyar mozdulatművészet) hagyományainak megőrzése, korunknak megfelelő továbbvitele és tanítása. A tánc több "a technikánál", ennek értelmében céljuk, hogy ne pusztán kész technikát tanítsanak, hanem a tanárok személyes módszerének megfelelő táncot és technikát, hogy a tanár a saját személyiségén keresztül segítse megtalálni a tanítvány saját egyéniségét és nyelvét a színpadon, a táncban.

13:00
Sándor Ildikó: Éneklő testünk – népi játékok mai alkalmazása

,,A néptánc és a népi játékok tanítása a művészeti nevelés része. Annak kell lennie szerintem, mert ez is a gyermek személyisége kibontakoztatásának eszköze. Hiszen nem a művészetre, hanem a művészet által neveljük őket. A kicsi megismeri önmagát és a körülötte levő világot a tánc, a mondott szó és a zene nyomán”
Magyarországon a gyermekek zenei nevelése Kodály Zoltán koncepcióján és Forrai Katalin módszertani útmutatásán alapszik, a népi játékok zenei nevelésünk nélkülözhetetlen alapja és segítője. Hogyan alkalmazhatjuk a népi kultúra értékeit a gyermekek zenei készségeinek, képességeinek fejlesztésére?

A Workshopon résztvevők számára igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésekről szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésének d) pontja alapján (amellyel a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető) 6 óráról, a pedagógusok az intézményvezetőjük számára be tudják mutatni és a hivatkozott jogszabályhely alapján az adott keretek között be tudják számítani.

A pedagógus-továbbképzésekről szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5.§
(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:
d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,

 

Jelentkezni lehet: a JELENTKEZÉSI LAPon (online)
A jelentkezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezés határideje: június 15.

A Baranya megyéből érkező jelentkezők számára 25-én, vasárnap, kérésre ebédet biztosítunk 1500 Ft térítési díj ellenében. Távolabbi vendégeinknek lehetősége van korlátozott számban kollégiumi szállást kérni napi 3 főétkezéssel, 5 000 Ft/éjszaka/illetve nap térítési díj ellenében. Az ellátásra vonatkozó igényeket a jelentkezésen kívül e-mailben kérjük elküldeni a deaky.peter@khszinhaz.hu címre! Amennyiben az étkezési és szállás igény visszaigazolása megtörtént, kérjük a térítési díjat átutalni a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 11731063-20112770 számlaszámra! (Kérjük, hogy számlaigényét e-mailjében jelezze!)

Természetesen szívesen látunk minden kollégát a további szakmai és kísérőrendezvényeken. Június 24-én, szombaton a Komlói Színházban és a Római Katolikus Templomban   lengyel, két kínai, erdélyi és neves magyar gyermekkórus vendégeink mutatkoznak be nemzetközi zsűri előtt.

A részletes program megtalálható honlapunkon: korusfesztival.khszinhaz.hu

Várunk mindenkit szeretettel!