2013.07.11.

KÉPEK A FESZTIVÁLRÓL: A KÉPTÁRBAN...

A FESZTIVÁLON RÉSZT VEVŐ KÓRUSOK ÉS DÍJAIK:

Musicanti Gyermekkórus, Hága, Hollandia
Karnagy: Silvère van Lieshout

- FESZTIVÁL NAGYDÍJ
- A POLIFÓN KATEGÓRIA GYŐZTESE
- A KODÁLY MŰ LEGJOBB KÜLFÖLDI ELŐADÁSÁÉRT DÍJ Kodály Zoltán Ave Maria in g című mű bemutatásáért

Marosszéki Kodály Gyermekkar, Szováta, Románia
Karnagyok: Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera

- AZ EGYHÁZZENEI KATEGÓRIA GYŐZTESE
- KORTÁRS ZENESZERZŐ MŰVÉNEK LEGJOBB ELŐADÁSÁÉRT DÍJ Orbán György Gloria című művének bemutatásáért

Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek kórusa, Gödöllő
Karnagy: Somogyiné Kovács Andrea

- A FESZTIVÁL LEGJOBB KICSINYEK KÓRUSA
- A LEGJOBB MŰSORVÁLASZTÁSÉRT DÍJ

Szent Efrém Óvoda, Általános Iskola és AMI  Szivárvány Kiskórusa, Debrecen
Karnagy: Deli Gabriella

- KODÁLY-MŰ LEGJOBB MAGYAR ELŐADÁSÁÉRT Kodály – Weörös Sándor Bicínia I. 22.; 26; 7 és 14. darabjáért

Campanella Gyermekkórus, Sepsiszentgyörgy, Románia
Karnagy: Lőfi Gellért

- KLASSZIKUS MAGYAR KÓRUSMŰ LEGJOBB ELŐADÁSÁÉRT Farkas Ferenc – Weöres Sándor Hajnal-nóta című művéért
- KÖZÖNSÉGDÍJ

Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Nagykórusa, Komló
Karnagy: dr. Makráné Kónya Melinda

- NÉPDALCSOKOR LEGJOBB ELŐADÁSÁÉRT a Hosszúhetényi népdalcsokorért

Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Kiskórusa, Komló
Karnagy: Pleszné Fényes Edit

- A SZÁZ ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR MEGZENÉSÍTETT VERSEINEK LEGJOBB ELŐADÁSÁÉRT Kocsár Miklós Kórusdalok Weöres Sándor verseire; a) Ha a világ rigó lenne b) Huszárnóta című művek bemutatásáért

Pestlőrinci Vörösmarty Gyermekkar, Budapest
Karnagy: Zsákainé Papp Anita
- KODÁLY ZOLTÁN „NAGYSZALONTAI KÖSZÖNTŐ” CÍMŰ MŰVÉNEK LEGJOBB ELŐADÁSÁÉRT

Napraforgó Gyermekkar, Mezőtúr
Karnagy: Csiderné Csizi Magdolna

- DARÓCI BÁRDOS TAMÁS „ÜSZKÜDÁRÁ” CÍMŰ MŰVÉNEK SIKERES ELŐADÁSÁÉRT

Kapos Gyermekkar, Dombóvár
Karnagy: Főbusz Nóra
- BÁRDOS LAJOS „ISTENÉ AZ ÁLDÁS” CÍMŰ MŰVÉNEK ELŐADÁSÁÉRT

Fesztiválunkat az NKA támogatta!