2013.04.23.

Gombász túra
Nyitott porták
Falusi körséta
III. Kárászi Pálinkaverseny
Joker bál
 

G O M B Á S Z T Ú R A

Indulás 9 órakor a Faluháztól (kb.: 1,5 óra)

N Y I T O T T   P O R T Á K

10.30-11.30 GYÓGYTEA KÓSTOLGATÓ   Somfaiékkal  (Vida-ház)
14.00-16.00 MESETÁR és CSEMEGÉZÉS Császár Leventével
15.00-17.30 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ a Pajtaszínháznál
13.00-15.00 FALUSI VENDÉGASZTAL- étkezési lehetőség Oláh Mártánál

F A L U S I     K Ö R S É T A

10.30-kor indulás a Faluháztól, visszaérkezés kb.: 13.30
1. állomás: Mezei Ottó fazekasmester műhelye (vásárlási lehetőség)
2. állomás: Töpfner Ádám pincéje
3. állomás: Mesekert
4. állomás: Malom (Ady Endre utca)
5. állomás: Istálló Múzeum (Petőfi Sándor utca)
6. állomás: Pajtaszínház

III.   K Á R Á S Z I   P Á L I N K A V E R S E N Y

(A mintákat (0,5 L-es üvegben) 2013. 04. 23. és 24-én 9.00-18.00 óra között várjuk a Faluházban. Nevezési díj: 600 Ft/minta, Vacsora: 1.300 Ft/fő)
Program:
15.30 – helyfoglalás a Faluházban
16.00 - a pálinkák értékelése
18.00 – vacsora
19.00 – hagyományőrző műsor
20.00 –JOKER bál

SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL EGYÜTT!

Kárász Község Önkormányzata
Kárászért Egyesület
Gombászkör