2008.05.01.

Kedves Olvasó!

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” (Kodály Zoltán)
Nem véletlen, hogy e köszöntő mottójaként éppen Kodály Zoltán gondolatait idézzük. Választásunkat csak részben indokolja az, hogy a komlói gyermekkórus fesztivál is a világszerte híres magyar zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus nevét viseli. S az is csak egy az okok közül, hogy a módszereit tovább éltető és munkásságának emléket állító Nemzetközi Kodály Társaság tevékenysége a világ harmincnégy országára terjed ki. Legalább ilyen fontos szempont, hogy Kodály Zoltánnál igazabban csak kevesek képviselhetnék az Európai Unió 2008-as rendezvénysorozatának, „A kultúrák közötti párbeszéd európai évének” szellemiségét. Hiszen miről is szól ez az év? Nem másról, mint hogy Európa népei jobban megértsék egymást, közelebb kerüljenek egymáshoz, együtt hirdessék az európaiság eszméjét  — s mindezt a kultúra segítségével.
Együtt a sokféleségben”  — ez az európai év jelmondata. Nem véletlen, hiszen az európai nemzetek egyre többször szembesülnek a populációk sokféleségével. Annak, hogy a népek, az országok ne ellenségként tekintsenek egymásra, egyetlen kulcsa van: az egymás iránti kíváncsiság és nyitottság.
E két pozitív emberi tulajdonságot aknázza ki a 2008-as uniós eseménysorozat, amely nyolc témakörön keresztül —kultúra és média, oktatás és tudomány, migráció, kisebbségek, többnyelvűség, vallás, munkahely és ifjúság —kívánja elősegíteni egymás jobb megismerését, a kölcsönös megértést és a békésebb egymás mellett élést. Az európai év üzeneteit az Európai Unió elsősorban a fiatalokhoz kívánja eljuttatni, és őket szeretné bevonni a programokba is.
Így van ez Magyarországon is, ahol a nemzeti programok kiválasztását és megvalósítását az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint hazánk egyik vezető kulturális szakmai szervezete, a KultúrPont Iroda koordinálja. A 2007 júniusában meghirdetett ötletpályázaton mintegy negyven projekt (konferenciák, fesztiválok, kiállítások, oktatási projektek, nemzetiségi programok) került hivatalosan az európai év „ernyője“ alá, és további harminc használhatja annak logóját. Az Európai Unió lebonyolított egy nyílt pályázatot is, amelyen hét európai projekt nyert támogatást, s — nagy örömünkre  — ezek közül háromnak van magyarországi résztvevője.
A kultúrák közötti párbeszéd évének fontos szereplői a kultúra európai és nemzeti nagykövetei, olyan ismert közéleti személyiségek, akik elkötelezettek az eseménysorozat eszméi, céljai iránt, és segítik azokat megismertetni a társadalommal. Bizton állítom, hogy ha élne, Kodály Zoltán is lelkes tagja lenne a Polgár Judit sakknagymester, Varga Dániel vízilabdázó, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművészek és a Kerekes Band zenekar alkotta magyar csapatnak.
Hiszem, hogy az európai kulturális tér „kincsesládája” érdemes a felfedezésre, sok szívet melengetô meglepetést tartogat mindannyiunk számára. Lássunk hát hozzá a kutatáshoz, már csak azért is, mert – hogy búcsúzóul ismét Kodályt idézzem – „Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.”

Bogyay Katalin
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
nemzetközi szakállamtitkára

 

Polgármesteri köszöntő

Komló város lakossága nevében örömmel, és vendéglátó szeretettel köszöntöm a XVIII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál résztvevôit. Köszöntöm vendégeinket, a fesztiválon résztvevôszlovák, román, horvát, lengyel kórusokat, valamint a szolnoki, kaposvári együtteseket és természetesen a hazai vendégváró gyermekkórust.
Városunk, mely a munkások városa volt, mára már a kultúra városa is, melynek egyik éltetôeleme az itt folyó ének - zenei oktatás, a kórusmuzsika mûvelése és annak népszerűsítése.
A hagyomány tisztelete, ápolása sarkallt bennünket arra, hogy a gyermekkórus fesztivált immár tizennyolcadik alkalommal is megrendezzük.
Városunk, megyénk és hazánk kulturális életének egyik jelentôs hírvivôje az 1972 óta, kétévente megrendezett kórustalálkozó. Eddig minden páratlan évben tartottuk a rendezvényt, de a tavalyit kihagyva idén és 2010-ben rendezzük a következôket, hogy ebben a formában is részesei lehessünk Pécs, Európa Kulturális Fővárosa sikerének.
A rendezvényeken eddig, a legjobb magyar kórusok mellett 27 országból, hazánk kórusaival együtt 136 együttes volt a város vendége. Barátságok szövôdtek különbözônépek fiai és a magyar gyerekek között.
A város lakói a fesztivált szívügyüknek tekintik, és a záróhangversenyen együtt énekli a közönség a gyerekekkel Kodály felemelôzárókórusát: „Forr a világ bús tengere, ó magyar!”
Három napra a gyerekeké a város. Szálljon a dal, szövôdjék a zene nyelvén is a népek barátsága, valósuljon meg Kodály Zoltán álma: „Legyen a zene mindenkié!”

       Komló, 2008. június 20.

Páva Zoltán
Komló város polgármestere

 

 

A FESZTIVÁL PROGRAMJA:

 

JÚNIUS 20-ÁN, PÉNTEKEN

14 órakor a Közösségek Házában
           Szakmai tanácskozás: Az ének-zeneoktatás mai helyzete és problémái
           Levezetőelnök: dr. Erdei Péter, a zsûri elnöke.

17 órakor a Kodály iskola udvarán
           Kodály Zoltán szobrának koszorúzása
           Köszöntôt mond Kertész Attila, a zsűri tagja

           A kórusok felvonulása a Városház térre

           A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA
           A vendégeket köszönti Páva Zoltán polgármester
           A fesztivált megnyitja dr. Hiller István Oktatási és Kulturális Miniszter, a fesztivál fôvédnöke

Kb.19 órakor a Sportközpontban
           „Népek táncai”- fesztiválköszöntősor
           Közremûködnek a város általános iskolásai, a Fonti5,
           a Kispöndöly és a Pöndöly Néptánc Együttesek

 

JÚNIUS 21-ÉN, SZOMBATON

10 órakor a Színház- és Hangversenyteremben
           A KÓRUSOK HANGVERSENYE I.
           Fellépnek:
                - Dúha Gyermekkórus, Nyitra, Szlovákia
                       Karnagy: Maria Misunova
                - Clara Voce Gyermekkórus, Beius (Belényes), Románia
                       Karnagy: Remus-Decebal Lazea
                - Matija Petar Katančić Általános Iskola Gyermekkórusa,  Valpovo, Horvátország
                       Karnagy: Sandra Zovrinčević
                - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Szolnok
                       Karnagy: Juhászné Zsákai Katalin

16 órakor a Színház- és Hangversenyteremben
           A KÓRUSOK HANGVERSENYE II.
           Fellépnek:
                - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Kaposvár
                       Karnagy: Varga Anita
                - Kantyczka Gyermekkórus, Bukowiec, Lengyelország
                       Karnagy: Andrzej Skupniewicz
                - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Komló
                       Karnagy: Dr. Makráné Kónya Melinda

18 órakor a Városház téren
           Utcazene a városlakóknak

18 és 19 órakor Hangversenyek a komlói kistérség településein
           EGYHÁZASKOZÁR - Kantyczka Gyermekkórus, Bukowiec, Lengyelország
           MAGYARHERTELEND - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Szolnok
           MAGYAREGREGY - Dúha Gyermekkórus, Nyitra, Szlovákia
           MÁZA - Valpovoi Gyermekkórus, Horvátország
           SZÁSZVÁR - Clara Voce Gyermekkórus, Beius (Belényes), Románia
           HOSSZÚHETÉNY - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Komló
           MAGYARSZÉK - Kodály Zoltán Gyermekkórus, Kaposvár

 

JÚNIUS 22-ÉN, VASÁRNAP

9-12 óráig a Színház és a Közösségek Háza előtt
           Kirakodóvásár, játszóházak, íjászbemutató

10 órakor a Színház- és Hangversenyteremben
           Bodé bodék és gubancos gubancok—gyermekelôadás a vendég gyerekeknek

10 órától  az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
           Szakmai értékelés

16 órakor a Sportközpontban
           FESZTIVÁL GÁLAHANGVERSENY
           Fellépnek a fesztiválon részt vevôkórusok
           Zárszót mond: dr. Erdei Péter, a zsűri elnöke
           Összkar Kodály-Berzsenyi: A Magyarokhoz, vezényel: Tóth Ferenc

20 órától Táncház a Sportcsarnokban.

21.30 órakor zijáték

 

A fesztivál kísérôprogramjai:
           A Kodály Iskola jubileumi kiállítása a Színházban
           A fesztiválok történetét bemutató kiállítás a Múzeumban
           A Komlói Díszítômûvészeti Mûhely jubileumi kiállítása a Közösségek Házában

 

 

A FESZTIVÁL FÕVÉDNÖKE:

DR. HILLER ISTVÁN
Oktatási és Kulturális Miniszter

A FESZTIVÁL VÉDNÖKEI:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

PÁVA ZOLTÁN
országgyűlési képviselõ, polgármester

 

A FESZTIVÁL DÍSZVENDÉGE:

KODÁLY ZOLTÁNNÉ

A SZAKMAI ÉRTÉKELÕBIZOTTSÁG TAGJAI:

DR. ERDEI PÉTER
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatója, Liszt-díjas karnagy, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének (polgári tagozat) birtokosa,
a zsû
ri elnöke

DR. KOLLÁR ÉVA
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetôegyetemi tanára, Liszt-díjas karnagy, a Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége (KÓTA) elnöke, a Magyar Kodály Társaság alelnöke

TILLAI AURÉL
professor emeritus, Liszt-díjas karnagy, zeneszerzô, Magyar Örökség Díjas

TÓTH FERENC
Liszt-díjas karnagy, a komlói fesztiválok alapítója

KERTÉSZ ATTILA
egyetemi tanár, Liszt-díjas karnagy, a Pécs-Baranyai Kórusszövetség alelnöke, a Magyar Mûvészetért Bartók-díjasa, KÓTA-díjas

DR. SZABÓ SZABOLCS
tanár, Fasang- és Artisjus-díjas karnagy

 

A FESZTIVÁL KIEMELT TÁMOGATÓI:

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

 

 

 

Clara Voce Gyermekkórus, Beius (Belényes), Románia
KARNAGY:
Remus-Decebal Lazea

 

 

Dúha Gyermekkórus, Nyitra, Szlovákia
KARNAGY:
Maria Misunova

DÚHA „Szivárvány” gyermekkórus2001-ben alakult, a Szlovákiai Nyitrán. A kórus tagjai a Roszinszky József Művészeti Alapiskola diákjai. Különböző kulturális rendezvényeken lépnek fel, gyermekdalokat, népdalfeldolgozásokat, egyházi műveket adnak elő.
Állandó résztvevői a Nyitrai Fesztiválnak, 2003-ban Érsekujvárott Arany szalag kitüntetést kaptak, 2005-ben és 2007-ben is országos versenyt nyertek Prievidzán, ismét arany kitüntetéssel, ráadásul a Polgármesteri díjat is elhozták. Műsoruk hallható volt a Szlovák Rádió élő adásában is.
Vendégszerepeltek Csehországban, Lengyelországban, Lettországban, valamint Bécsben is.
A gyermekkórus alapítói és vezetői Mária Musunová karnagy és Zuzana Babuljakova zongorakísérő, mindketten a Művészeti Alapiskola pedagógusai.

SORUK:

            M. Novák: Madár  dialógusok - cyklusból
                                    Verebek és varjúk
                                    Kacsák és libák
                                    Kakukkok a baglyok
            Lotti: Vere languores nostros
            J. Rosinský: Harangok
            Kodály Zoltán: Esti dal
            B. Urbanec: Lakodalom
            P. Procházka: Sadzila Anička népdalfeldolgozás
            M. Novák: Éneklő mandarínok

 

 

Kanticzka Gyermekkórus, Bukowiecz, Lengyelország
KARNAGY:
Andrzej Skupniewicz

A Kantyczka kórus 2005 októberében alakult Korytowo-ban, a II. János Pál Általános és Középiskolában. A 13-16 éves lányokból álló kórus repertoárjában különböző korok világi és egyházi dalai egyaránt megtalálhatóak.
Megalakulásuk óta iskolai, egyházi és területi ünnepséget egyaránt megtiszteltek jelenlétünkkel. 2007 januárjában első helyezést értek el a Bydgoszcz-ban, majd ugyanebben a hónapban a Kowalewo Pomorskie-ben megrendezett Karácsonyi Énekversenyen. 2007 júniusában a Chełmno Nemzetközi Kórusversenyen értek el helyezést.
A kórus együttműködik a chelmno-i Kundzia Tánccsoporttal. Közös műsorukkal 2006-ban Magyarországon, 2007-ben Fehéroroszországban vendégszerepeltek.
2007 májusában megalapították a Kantyczka Zenekultúra Egyesületet, melynek feladata a kórus működésének támogatása, fejlődésének biztosítása. 2007 decemberében az egyesület kiadásában megjelent a Kantyczka kórus első lemeze, melyen karácsonyi dalok hallhatóak.

SORUK:

            Katalinka
            Szolgáltalak Téged
            Siyahamba
            Kujawiak -
lengyel nemzeti tánc
            Adjunk hálát Urunknak
            A nap még sosem vesztette el sugarait
            Jancsika
            Aj, jönnek a mieink
            Manó
            Kertecskémben

 

 

Matija Petar Katančić Általános Iskola Gyermekkórusa, Valpovo, Horvátország
KARNAGY:
Sandra Zovrinčević

A Matija Petar Katančić Általános Iskolában működõzenetagozat legfontosabb feladata a zene szeretete mellett, hogy tanulóinak segítséget nyújtson az alapfokú zenei műveltség elsajátításában. Ennek érdekében a diákok fõtantárgyként tanulják a zenét. Az elméleti képzés mellett hangszeres oktatás is folyik, zongorán, gitáron, tamburán, furulyán, szaxofonon és hegedűn tanulnak a gyermekek.
Az iskola a valpovoi kastélyban működik, igazgatója Ivan Miličević professzor, a zeneiskola vezetõje pedig Dalibor Košutić professzor.
A zenetagozat énekkara 2004. január 12-én kezdte meg működését. A fiatal együttes rendszeresen fellép az iskolai és a városi rendezvényeken. Repertoárjában a klasszikus művek mellett, népzenei feldolgozások és egyházi kórusművek is szerepelnek.

SORUK:

            Taize: Magnificat (kánon)
            G. Aichinger: Laudate dominum
            V. Tomerlin: Alszik az erdô
            Bartók Béla: Héjja, héjja, karahéjja
            E. Cossetto: Aranyág
            E. Cossetto: Az én kedvesem

 

 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gyermekkórusa, Szolnok
KARNAGY:
Juhászné Zsákai Katalin

A kórust több mint 40 éve alapították a szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola felsőtagozatos, ének-zeneis tanulóiból. Az énekkarnak jelenlegi és volt tanítványokkal együtt 120 tagja van.
Repertoárjuk a középkortól napjainkig terjedő időszakot ölel fel, és mûfajilag is változatos. Fôcéljuk a magyar népi hagyományok ápolása és a kortárs kórusmuzsika népszerűsítése.
1989 óta Juhászné Zsákai Katalin vezeti a kórust. Az Éneklő Ifjúság minôsítôhangversenyeken rendszeresen „Év Kórusa” kitüntetôcímet kapnak. Rendszeresen fellépnek Szolnok város és a megye kórushangversenyein, nemzetközi fesztiválokon és versenyeken, Magyarországon és külföldön egyaránt. Koncerteztek már Finnországban, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban.
Nemzetközi versenyeken több Ezüst- és Arany Diplomát nyertek már.

SORUK:

            Orbán György: Ave Maria
            Kocsár Miklós: Salve Regina
            Bartók Béla: Bolyongás
            Kodály Zoltán: Pünkösdölő
            Tillai Aurél: Balatoni nóták
            Juan García de Zéspedes (1619-1678): Conuidando está la noche

Zongorán kísér: Hadobás Jánosné

 

 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gyermekkórusa, Kaposvár
KARNAGY:
Varga Anita

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola múltja 1715-re tekint vissza. Mindig a város, a megye kulturális centruma volt.
1959-tôl Zákányi Zsolt vezette az iskola nagykórusát. Számtalan rádió, televízió, lemezfelvétel, hazai és nemzetközi siker, díjak örökös gazdái voltak nemzedékrôl nemzedékre. 1997-tôl a Nagykórust dr. Kerekesné Pytel Anna vette át. Vezetésével megőrizték a kórus addigi eredményeit az aranyminôsítés diplomával és Év kórusa címet. 2007-tôl Varga Anita vezeti a kórust.
Eredményeik:
      1998. Ének-zenei Tagozatos Általános Iskolák Kórusainak III. Országos találkozója I. díj és karvezetői különdíj;
      2000. Neerpelt (Belgium), Nemzetközi Kórusverseny ”D” kategória I. díj;
      2001. Zalaegerszeg, I. Nemzetközi Kórusverseny, I. díj, ”Legjobb karnagy” cím;
      2002. Gorizia, Nemzetközi Kórusverseny, Gyermekkari kategória I. helyezés;
      2003. Svájc, Neutchatel Fesztiválra meghívás, rádiófelvétel készítése a kórussal;
      2003. Zalaegerszeg, II. Gyermekkórus Fesztivál ezüst díj, karnagyi különdíj;
      2004. Ének-zenei Általános Iskolák Gyermekkórusainak VI. Országos versenye, Budapest, „Nívódíj”;
      2004. Cantonigros (Spanyolország), Nemzetközi Kórusverseny, IV. helyezés;
      2005. Arnhem (Hollandia), Nemzetközi Kórusverseny, „Különdíj”;

SORUK:

            Bartók Béla: Senkim a világon
            Hä
ndel: Es schlagen Freudig unsre Herzen
            Kodály Zoltán - Sulyok Imre: Ave Maria
            Karai József:
zfácska alszol-e?
            Karai József: Hajnal
            Bárdos Lajos: Falu végén
            Bárdos Lajos: Kecskeméti toborzó

 

 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gyermekkórusa, Komló
KARNAGY:
dr. Makráné Kónya Melinda

Az iskola tagozata 1958-ban Kodály Zoltán személyes közbenjárására alakult, a kórusmunkát évtizedeken át Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy irányította. Vezetése alatt számos ország fesztiválján, rádiójában és televíziójában szerepelt az énekkar.
Nemzetközi versenyeken elért helyezéseik:  
            1961. Debrecen III.hely;
            1970. Debrecen II. hely;
            1978. és 1980. Neerpelt (Belgium) I.díj, ”Cum laude”;
            1989. Celje I. díj;
1991-ben dr. Makráné Kónya Melinda került a kórus élére, aki korábban éveken át a kiskórust irányította. A versenyek, díjak, és hangversenykörútak tovább gyarapodtak vezetése alatt:
            1992. Székesfehérvár
            1994. Halle (Németország), Erdély;
            1996. Nyíregyháza;
            1997. Cantonigros (Spanyolország) Fesztiváldíj, IV.hely;
            1998. és 2000. Neerpelt I. díj ”Cum laude”, Wales;
            2001. Hamamatsu (Japán);
            2003. Halle (Németország)
            2005. Oslo (Norvégia)
Az ÉneklõIfjúság versenyeken több alkalommal kaptak Év kórusa minõsítést.

SORUK:

            Michael East: Szép tavasz idején
            Karai József: Esti ima
            Kocsár Miklós: Maria mater gratiae
            Claude Debussy: Salut Printemps
            Kodály Zoltán: Chi vuol veder
            Kodály Zoltán: Harasztosi legénynek

Szólót énekel: Lukács Enikő
Zongorán kísér: Pogány Ildikó