1985.06.14.

Komló, 1985. június 14., 15., 16.

a Művelődési Minisztérium,
a Kórusok Országos Tanácsa és Baranya megyei Szervezete,
az Országos Pedagógiai Intézet, a Baranya megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya,
a Baranya megyei Úttörőelnökség,
Komlóváros Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya,
a Komlói városi Úttörőelnökség,
Komlóváros Művelődési Központja rendezésében

A találkozón részt vevőkórusok:

1. Bolgár „Rodlna" gyermekkórus (Sztaro  Zagoro}
2. Bolgár gyermekkórus (Bolewgrád)
3. Csehszlovák gyermekkórus (Uberec)
4. NSZK gyermekkórus (Duisburg)
5. Svéd leánykar (Stockholm)
6. Budapesti Kosciuszko utcai Ének-zene Tagozatos Alt. Iskola gyermekkórusa
7. Dunaújvárosi Móricz Zs.  Ének-zene Tagozatos Alt.   Iskola kórusa
8. Kaposvári Tóth Lajos Alt. Iskola kórusa
9. Nyíregyházi 4. íz. Ének-zene Tagozatos Ált.   Iskola kórusa
10. Tatabányai 5. sz. Ének-zene Tagozatos Ált. Isk. kórusa
11. Zalaegerszegi Kilián Cy. Ált.  Isk. kórusa
12. Komlói Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatú Ált Isk. kórusa

PROGRAM:

június 14-én, pénteken:

8.30 óra:
Térzene a Lenin téren (Komlói Bányász Fúvószenekar)

9.30 óra:
Ünnepélyes megnyitó, zászlófelvonás

10.30 óra:
Kodály Zoltán szobrának koszorúzása
Fotókiállítás a kórusfesztiválok történetéből
Helye: Sportcsarnok

18.00 óra
Hangverseny a komlói Színház- és Hangversenyteremben
Fellépnek: cseh, bolgár (Sztara Zagoro), svéd, tatabánya!,    dunaújvárosi,    zalaegerszegi kórusok

18.00 óra
Hangverseny a városi sportcsarnokban
Fellépnek: bolgár (Betovgród), NSZK, budapesti, kaposvári, nyíregyházi, komlói kórusok

június 15-én,  szombaton:

8.00-13.00 óráig;
Az ének-zene szakfelügyelők tanácskozása

18.00 óra
Hangversenya Színház- és Hangversenyteremben
Fellépnek; budapesti, bolgár (Botevgrád), NSZK, nyíregyházi, kaposvári, komlói kórusok

I9.00 óra
Hangverseny a városi sportcsarnokban
Fellépnek: bolgár (Sztara  Zogora), csehszlovák, svéd, dunaújvárosi, tatabányai, zalaegerszegi kórusok

június  16., vasárnap:

10.00 óra
Ifjúsági hangversenyek;
egy-egy vendégkórus fellépése a komlói iskolákban

14.00 óra
A szakmai bizottság értékeli a kórusok szereplését.
Helye; a komlói Úttörő- és Ifjúsági Ház

18.00 óra
Záró hangverseny a sportcsarnokban
Fellépnek: a találkozón részt vevő kórusok

A kórusfesztivál rendezéséhez hozzájárultak:

ÁFÉSZ
B. m. Élelmiszer-kereskedelmi Vállalat Komlói Kirendeltsége
B. m, Tanács Művelődési és Ifjúsági Bizottsága
B. m. Vendéglátó Vállalat Komlói Kirendeltsége
B. m. Víz- és Csatornamű Vállalat
Bányászati Aknamélyítő Vállalat
CARBON Könnyűipari Vállalat
Erőmű Vállalat
Hídépítő Vállalat
Komló Bányaüzem
Komlói Városgazdálkodási Vállalat
Magyar Optikai Művek
MSZB Gépkocsiüzem
MSZB Karbantartó Üzem
MSZB Szénelőkészítő üzem
OFKFV Mecseki Üzemvezetőség
„Pannolit" (DÉLKÖ) Vállalat
VOLÁN 12. sz. Vállalat

A találkozó rendező bizottsága:

Hartmann János, Komló Városi Tanács elnökhelyettese
Dr. Rácz Sándor, a rendező bizottság elnöke
Dr. Varga János, a rendező bizottság titkára
Horváth Ferencné, megyei ének-zene szakfelügyelő
Páll Lajos, a városi művelődési központ igazgatója
Rohonyi Katalin, KÓTA
Várnai Ferenc megyei ének-zene szakfelügyelő
Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy

Az értékelő szakmai bizottság tagjai:

Balázs Árpád
Zámbó István
Várnai Ferenc
Rohonyi Katalin
Károly Róbert
Vidovszky László

 

A DUISBURGI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÓRUS TÖRTÉNETE

Állandó teljesítményeink alapján 1975-ben 10 napos hangversenyútra kap­tunk meghívást Belgiumon keresztül, Kontcehben, Antwerpenben, Essenben, Brüsselben és Berchemben tartandó koncertekkel.
1976-ban megint meghívtak hangversenyútra Belgiumba, amely újra külön­böző belga városokon át vezetett. 1977-ben koncertutunk Észak-Németorszá­gon és Eifelen vitt keresztül. Egészen különös örömünkre szolgált, hogy 1980-ban Portsmouth-ba (Anglia) hívtak meg bennünket, hogy adjunk ott néhány koncertet.
1981-ben és 1984-ben Magyarországon is vendégszerepeltünk.
1985. január óta a kórus vezetője, Bernhard Mehler, aki a Saarbrückeni templomi zeneművészeti állami főiskolán tanult.

 

A STOCKHOLMI LEÁNYKÓRUS TÖRTÉNETE

Az énekkar 1971-ben alakult és azóta Svédország sok városában, valamint külföldön is szerepelt. Többször közreműködött a stockholmi Királyi Opera előadásain és a Svéd Rádió szimfonikus zenekarának koncertjein. Hangver­senyeiket számos alkalommal közvetítette a Svéd Rádió és Televízió. 1977-ben Olaszországban, 1978-ban Spanyolországban turnézott az énekkar. 1979-ben megnyerte a Svéd Rádió Gyermekkórus versenyét, és ugyanebben az évben első lett az észak-európai gyermekkórusok versenyén, Izlandon.
1983-ban már vendégszerepeltek Komlón.
Többször ért el értékes helyezést a BBC „Let the people sing" keretében. Bő Johansson az énekkar vezetője, annak megalakulása óta. Énektanár, a stockholmi Adolf Fredrik Zenei Általános Iskola és Gimnázium művészeti és pedagógiai vezetője, valamint a Svéd Kórusszövetség vezetőségi tagja.

 

BULGÁRIA BOTEVGRAD

A botevgrádi gyermekkórus 1979-ben alakult.
A teljes kórus létszáma 160 fő, egy koncert- és egy előkészítő csoportja van.
A kórustagok szolfézst, zongorát és zenetörténetet tanulnak.
Több sikeres koncertet tartottak Szófiában és más városokban. A VI. Köz­társasági Kórusfesztiválon Arany Medállal tüntették ki a kórust, s elnyerték az Érdemes Kórus kitüntető címet is.
Műsorukban elsősorban bolgár zeneszerzők művei szerepelnek, de éne­kelnek külföldi szerzők műveiből is.
Popov—Varcsev: Napfényes dal
Ilijev—Mileva: Vasmozdony
Tekeliev—Petkova: Csipkebogyó
Bartók Béla: Legénycsúfoló
Tekeliev—Tocsev: A nagymama macskája
Bolgár népdal
Dimitrov—Boszev: Lusta Anna
Dragonova: Kottáskönyv
Kodály: Túrót eszik a cigány

 

A LIBERECI SEVERACEK GYERMEKKÓRUS TÖRTÉNETE

A Severáceket, a liberecí úttörő- és ifjúsági ház gyermekkórusát 1958-ban alapították. Több mint 250 gyermeket egyesít, két előkészítő kórusa, két hangversenykórusa, és egy leány kamarakórusa van,
A Severácek nemcsak hazájában, hanem külföldön is ismert, több hang­lemezfelvételük és tv-felvételük készült.
Soraiból sok professzionista énekes, zenész és pedagógus emelkedett ki, olyan gyermekeket nevelt, akiknek a zene életük nélkülözhetetlen részévé vált. Milán Uherek több kulturális díj nyertese. 1981-ben az Érdemes Művész kitüntető címet kapta. A kórust alapításuk óta feleségével, Jirina Uherekktl sgyütt vezeti.

 

A BULGÁRIAI SZTARA ZAGORAI KÖRUS TÖRTÉNETE

A bulgáriai Sztara Zagora városának Rodina nevet viselő egyesített népi olvasóköre Érdemes Kórus címmel kitüntetett gyermekkara 1970-ben alakult. Az együttest a IV., V. és VI. Köztársasági Fesztiválon Arany Medállal tün­tették ki. 1973. és 1979-ben a kórus részt vett a sumeni úttörökórusok ün­nepségsorozatán, 1975-ben Kosice városban, a Barátság Fesztiválon Cseh­szlovákiában, 1984-ben a Georgi Dimitrov professzor nevét viselő Májusi Kórusfesztiválon Várnában.
1985 februárjában a kórus koncertet adott Szófiában a Bolgár kórusmű-vészet körképe c. bemutatósorozaton. Az együttes aktívan részt vesz a város társadalmi és zenei életében — ezen kívül együttműködik a sztara zago-rai Népi Operával is.
1983-ban az „Új bolgár zenét" bemutató sorozat keretében közreműködött Alexander Joszifov operájának „a Toska Afrikánszki csodálatos látomásai" színrevitelében.
Sikerrel koncertezett a kórus a Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Magyar­országon és Lengyelországban. Az együttes karnagya az alapítás éve óta Sztefka Zseljazkova, aki a Bolgár Állami Konzervatóriumban végezte tanul­mányait. Alkotói munkájáért és magas művészi tevékenységéért Sztefka Zseljazkovát, a Kulturális Bizottság Kiváló Munkáért Érdemérmével tüntették ki.

 

A NYÍREGYHÁZI 4. SZ. ÉNEK-ZENE TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

A kórus első sikereit a Magyar Rádió Éneklő Ifjúság mozgalmának hangver­senyein aratta. Rendszeresen énekelnek a hazai fesztiválokon, több alkalom­mal szerepeltek Budapesten, a KÓTA és Országos Filharmónia felkérésére. Több hanglemezfelvételük készült, melyek közül Mahler VIII. szimfóniájában, és Liszt: Szent Erzsébet legendája című oratóriumában való közreműködé­sük a legjelentősebb.
Közös hangversenyt adtak a prágai, valamint az Asunaro japán gyermekkó­russal. Énekeltek Csehszlovákiában, Lengyelországban, az NDK-ban, Vene­zuelában és Angliában. 1983-ban a BBC által meghirdetett „Énekeljenek a népek" nemzetközi rádiós kórusverseny l. díját nyerték el. Számos ha­zai díj is öregbíti hírnevüket, többek között a debreceni Bartók Béla Nem­zetközi Kórusverseny l., II. dija, a Népművelési Intézet nívódíja.
1982-ben kapták meg a „Kodály műveit legjobban tolmácsoló gyermekkórus" kitüntető címet és Folklór-diplomát.

 

A BUDAPESTI KOSCIUSZKO UTCAI ÉNEK-ZENE TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

Az I. kér. Kosciuszko Tádé u. Általános Iskola Budapesten elsőként lett ze­nei tagozatos iskola. A kórust 1978 óta ifj. Sapszon Ferenc vezeti. A kórus 1980 óta minden évben megkapta az ,,Év Kórusa" címet. Többször szerepelt a Zeneakadémián és a Rádió műsoraiban. Bemutatót és hangversenyt tartott a Kecskeméti Nemzetközi Kodály Szemináriumon, kétszer vett részt a Deb­receni Nemzetközi Kórusversenyen, ahol 1984-ben III. helyezést ért el. Az 1984—85-ös évben az „Énekeljenek a népek" nemzetközi rádiós versenyen énekelt és NDK hangversenykörúton vett részt. Jelenleg az olomouci feszti­válra és Finnországba készül.

 

A TATABANYAI V. SZ. ÉNEK-ZENETAGOZATŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA LEANYKÖRUSANAK TÖRTÉNETE

Az iskola 1975-ben alakult, első kórusukat Batternay Lászlóné vezette ered­ményesen. 1979 óta kisdobos, fiú- és leánykórus is működik. 1982 óta két karnagy: Gira Tiborné és Vécseyné Kiss Ibolya vezeti a leánykart. A kórus év­ről évre eredményesen szerepel a hazai kórustalálkozókon és versenyeken. Az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyein több ízben arany oklevelet kapott. 1983-ban és 1984-ben elnyerte az Év Kórusa címet. Ebben az évben rádiófel­vételük is készült.
1984 áprilisában Usti nád Orlici-i Gyermekkórus-fesztiválon szerepellek Csehszlovákiában.
Kodály Zoltán tiszteletére minden év decemberében hangversenyt rendeznek a városban működő kórusok részvételével.

 

A ZALAEGERSZEGI KILIÁN GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

A kórus állandó résztvevője a kaposvári, szombathelyi és zalaegerszegi kó­rustalálkozóknak. Három ízben a veszprémi kórusfesztiválon is szerepeltek. 1982-ben Finnországban énekeltek kiemelkedő sikerrel. 1984-ben felvételt készített velük a Magyar Rádió. A kórust a kórusmozgalom iskolai keretek közötti fejlesztésében és támogatásában szerzett érdemeiért, a Délnyugat-dunántúli városok dalos találkozóinak szervezéséért és színes műsoraikért, valamint a városi állami és politikai ünnepségeken való fáradhatatlan sze­repléseikért „ZALAEGERSZEGÉRT" emlékplakettel tüntette ki 1981-ben a városi tanács.
A kórus tagjai képezik a fesztiváldíjas városi Vegyeskar utánpótlását.

 

A KAPOSVÁRI TÓTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

A Tóth Lajos Általános Iskola kórusa 1961 óta működik eredményesen. A veszprémi fesztiválon három alkalommal, Debrecenben két ízben értek el helyezést. Több alkalommal nyert országos fesztiválokon. 1963-ban a Gyer­mekkórusok Országos Fesztiválján első díjas lett, ez alkalommal találkozott Kodály Zoltánnal, aki elismerőleg szólt a kórus teljesítményéről. Ez újabb lendületet adott a munkának.
1978-ban a Toursi Kórushangversenyen (Franciaország) szerepelt szép si­kerrel. 1983-ban Hágában, a nemzetközi kórusversenyen III. helyezést értek el.
Műsorukat több alkalommal közvetítette a rádió és a televízió. Fellépnek iskolai, városi ünnepi rendezvényeken az Országos Filharmónia hangverse­nyein.

 

A DUNAÚJVÁROSI MÓRICZ ZSIGMOND ÉNEK-ZENE TAGOZATÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

Az iskolában az 1957—58-as tanévtől működik ének-zene tagozat. Vörös János karnagy vezetésével ekkor alakult a Kicsinyek kórusa.
1901-ben az énekkar Nemzetközi Diplomát kapott Debrecenben. 1969-ben és 1976-ban ismét a debreceni fesztivál résztvevője volt, Kőháziné Gyarmati Éva vezetésével.
1977-ben Nerpeltben az Európai Zenei Ifjúsági Fesztiválon I. és kiemelt nagy­díjat kapott az énekkar.
1982-ben nagy sikerrel szerepeltek az NSZK-beli Rotenburgban is. A követ­kező évben Kecskeméten, a centenáriumi ünnepségen vettek részt Páll Istvánné vezetésével, aki ez idő óta az énekkar karnagya. Több rádió- és le­mezfelvételük is készült.

 

A KOMLÓI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENE TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSÁNAK TÖRTÉNETE

Iskolánk tagozata 1958-ban, Kodály Zoltán közbenjárására létesült. Ez a tény meghatározta kórusunk elkötelezettségét.
A Mester többször volt kórusunk vendége, s a Harasztosi legények című mű­vét énekkarunknak ajánlta. A kórus állandó közreműködője az „Éneklő If­júság" mozgalomnak. Többször nyerte el a mozgalom nagydíját.
Nemzetközi versenyen elért helyezései (l., II., 111. hely)

1961: Debrecen
1970: Debrecen
1978: Nerpelt
1980: Nerpelt

Számos ország fesztiválján, rádiójában, televíziójában szerepelt az énekkar: Csehszlovákia, Finnország, NDK, Ausztria, Belgium, Hollandia, Svédország, NSZK.
Legszebb eredményünknek mégis azt tartjuk, hogy városunk ma már ottho­na a Kodály-kultusznak, s ennek köszönhető, hogy 1972-től kétévenként meg­tisztelő feladatunk a Kodály Zoltán kórusfesztivál vendéglátó kórus tisztét ellátni.